ttp:// 宴会 iew('dp_head_sh_head_shen3deview('dp_head_shenzhen_hall');">宴会 henzp_head_shenzhen_hall');">宴会 iew('dpita-key="30<">宴会 /hall');">宴会 iew('d_head_shenzhen_hall'');">idd 会d >ll');">宴会a>d zp_head_shll');">宴会a>d z l">宴会arom-crumb >ll');l');"ref="http://www.dianping.com/search/categlifanp claprop="url >ll');l');;;;;深圳休闲娱乐 a>ll');l');>ll');l');"ref="http://www.dianping.com/seardiv>
<30/r15rch/ claprop="url >ll');l');;;;;火11') a>ll');l');>ll');l');"ref="http://www.dianping.com/seardiv>
<30/g140r15rch/ claprop="url >ll');l');;;;;');" a>ll');l');>ll');="htt>太平洋桑拿i6');" a"htt>nzhen_h >宴会mv c >l">宴idl"s会 ver J_ ver_heas>l"h1会d"op-.dian> 太平洋桑拿i6');"'')3 href=""qr
宴会phone-qr_head_shll');">宴会qr ta-kll');">宴id ta-kll');l');">宴会ll');">宴会ll');)3 href=""branchsef="htt/addd"op/7_30/id<17052tegorelww.of ieew( title="添加分fen( targenk"_bla// >添加分fen a>ll">宴会arief-info >ll');) title="该商户暂无otel_f-会mid-rank-stars mid-str0_heashtt>nl');">宴会star-fr desc tar-fr desc Hita-kotel_f来自1');综合评估Tracker._track('dp_head_shll');" id clas>人均:-eashtt>nl');|ll');l');""http:/ra cl clas>m/shen:0.0eashtt>n|ll');l');""http:/ra cl clas>环境:0.0eashtt>n|ll');l');""http:/ra cl clas>划算:0.0eashtt>n"ad_shl >宴会exhttd-info addressh/ claprop="street-addresshhll');" :/ra cl nfo-.dian>地址">shtt>n"ref="httardiv>
<30/rgorelww.of ieew( targenk"_bla// >ll');" iclaprop="localityoregarchheashtt> a>ll');)"http:/ra cl clas/ claprop="street-addressh title="嘉宾路4028号太平洋商贸大厦B1-4楼(近万象城aahll');嘉宾路4028号太平洋商贸大厦B1-4楼(近万象城all');"ashtt>n"ad_shl p会exhttd-info tel >ll');" :/ra cl nfo-.dian>_fen">shtt>n);l'););" :/ra cl clas/ claprop="tel >0755-82136222"ashtt>n"aphl >宴会promordiv> -wrapper_head_sh l p会d"op-eviewd >ll');"!-- ajax判断各种已关情况 -->n"aphll');">宴id宴idd"op-branchs Hita-kll');"3 href="">td-s"op( targenk"_bla// ef="htt/addd"op/7_30/id<17052teg>Tracker._track('dp_h添加分fen a>ll');"3 href=""more-s"op( targenk"_bla// ef="htt/rdiv> branch <0_17052te/g0_h查看全部0ei5'fen a>l宴idd"op-score Hita-klll');"p会hd >该商户还没有点评"aphll');"p会descn>已经到fen消费过?来');"nCl封点评吧!"aphll');"ref="httar"op/17052te/rclass( targenk"_bla// e会wr cl left-aPagev nugad"op_ab_wr cl-a >Tracker._track('dp_h');"评"aa>ll宴idd"op-hours Hita-kll');"h3会titlelei16改时间aPagev-kll');l');"3 href=""J-cancel >取消 a>ll');l');)3 href=""btn ackfiras>保存i16改 a>ll');"aphl /d_shl >宴id宴id宴id宴id宴id宴href=""mod d"op-owclass l');"h2href=""mod-titlele l');l');" 宴idasita->ll<>宴href=""photos 宴href=""photos-kll');l');;;;;;;;;" relww.of ieew( targenk"_bla// href=""J_pop-log c ef="httauploadar"op/17052te-kll');l');;;;;;;;;;;;;<">title="太平洋桑拿i6');"的图片s/ claprop="photod-link"太平洋桑拿i6');"的图片s/srcttaw.dianpfilem/sear/c/appar"op/iar"op/no-photo-v2.cb489b6dc9f2efe05219ddb61bde98a8.png"/kll');l');;;;;;;;; a>ll');"ad_shlll /d_shl');;;;;;;;; ">宴id _head_sh l');l');l')ll');l');)ad_sh l');"ad_shl d_shlll style type="text/csshhl.toast-wrapper_wya { l');width: 400px;ll');height: 50px;ll');z-zhen_: 21501;ll');top: 40%;ll');left: 35%;ll');posiagevi fixed;ll');display:none; }l.toast-ie_wya { l')posiagevi rel/dive;ll')backgroutd-color: #fff;ll')border: 1px solid #ddd; }l.tips_wya { l')height: 36px;ll')l cl-height: 36px;ll')f idmbox_ verlay_wya-style="top: 0px;;left: 0px;;width: 100%;)backgroutd-color: rgb(0, 0, 0);;z-zhen_:2150;;zoom: 1;) filter:alpha(opacity=20);;)ll');l'-moz-opacity:0.2;;)ll');l'-khtml-opacity: 0.2;;)ll');l'opacity: 0.2;; ;posiagevi fixed; visibility: visible;)height: 100%;)display:none;_head_sh ">宴href=""toast-wrapper_wya"id宴href=""toast-ie_wya-kll');l');"h3会tips_wya_fe示ll');l');)p会e 0 || navigator.userAgent.zhen_Of("MSIE 7.0") > 0 || navigator.userAgent.zhen_Of("MSIE 8.0")>0) { l');;;;;;;;document.genElementById(/toast-wrapper_wya").style.display ""block";ll');;;;;;;;document.genElementById(/mbox_ verlay_wya-).style.display ""block";l} funPagev eviewWzheows(a { l');;;;;;;document.genElementById(/toast-wrapper_wya").style.display ""none";ll');;;;;;;document.genElementById(/mbox_ verlay_wya-).style.display ""none";l} setTimeout(oeviewWzheows(aa,10000);l scripthl Namic"');"", l');;;;;c/div> URLNamic"lifan, l');;;;;d"opGroupId: 17052te, l');;;;;c/div> Namic "休闲娱乐n, l');;;;;map:{ l');;;;;;;;;power:1, l');;;;;manaScore:0 l');;;;;},;;;;ma cC/div> Id:140, l');;defaultPic:"" l');}l scripthll